دانلود رمان عشق ممنوعه استاد

در این وقت از وبسایت رمان پلاس در خدمت شما عزیزان هستیم با رمان عاشقانه دیگری با نام “ دانلود رمان عشق ممنوعه استاد ” امیدواریم مورد پسند قرار گیرد همراه ما باشید.

دانلود رمان عشق ممنوعه استاد

قسمتی از رمان »

“زمان حال “ ” نازلــــی “
جلوی چشمای خمار از ش*وت استاد آراد نجم ، مجبور بودم لبخند بزنم تا به چیزی شک نکنه اونم لبخندی از جنس درد!
دردی که فقط خودم تلخیش رو حس میکردم لبخندم رو بوسید با شه*..ت و عشقی که توی چشماش موج میزد کنار گوشم آروم زمزمه کرد :
_ خیلی س*..*ی و ه*تی تو*ه !لبشو از گوشم تا چونه ام نوازش وار کشید ،با حس داغ و خیسی لباش سرمو به عقب بردم ،بوسه ای روی گردنم نشوند با صدای گرفته ای گفت :


_روز اولی که بعد اون بحث و دعوا توی دانشگاه اونم دقیق سر کلاس خودم دیدمت هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی بیاد که تا این حد عاشقت بشم اونم عاشق دانشجوی شیطون و سربه هوام!…

امیدواریم از این رمان زیبا و جذاب نهایت لذت رو ببرید جهت دانلود پارتهای این رمان از باکس دانلود زیر استفاده کنید. و در صورت پیشنهاد انتقاد و نظر لطفا کامنت بذارید.


دانلود پارت ۱ تا ۲۰۵ با لینک مستقیم و بصورت فایل فشرده

پارت ۲۰۶

پارت ۲۰۷ تا ۲۱۰

پارت ۲۱۱ تا ۲۱۳

پارت ۲۱۴ – ۲۱۵

پارت ۲۱۶ تا ۲۱۷

پارت ۲۱۸

پارت ۲۱۹ تا ۲۲۰

پارت ۲۲۱ تا ۲۲۵

پارت ۲۲۶

پارت ۲۲۷

پارت ۲۲۸ تا ۲۳۰

پارت ۲۳۱ تا ۲۳۲

پارت ۲۳۳- ۲۳۴

پارت ۲۳۵

پارت ۲۳۶ تا ۲۳۷

پارت ۲۳۸

پارت ۲۳۹ – ۲۴۰

پارت ۲۴۱ – ۲۴۲

پارت ۲۴۳

پارت ۲۴۴ تا ۲۴۵

پارت ۲۴۶ تا ۲۵۰

پارت ۲۵۱ – ۲۵۲

پارت ۲۵۳

پارت ۲۵۴ – ۲۵۵

پارت ۲۵۶ تا ۲۵۷

پارت ۲۵۸ – ۲۵۹

پارت ۲۶۰

پارت ۲۶۱

پارت ۲۶۲

پارت ۲۶۳ تا ۲۶۵

پارت ۲۶۶

پارت ۲۶۷- ۲۶۸

پارت ۲۶۹ تا ۲۷۵

پارت ۲۷۶ تا ۲۷۸

پارت ۲۷۹ تا ۲۸۰

پارت ۲۸۱

پارت ۲۸۲

پارت ۲۸۳

پارت ۲۸۴

پارت ۲۸۵

پارت ۲۸۶

پارت ۲۸۷

پارت ۲۸۸

پارت ۲۸۹ تا ۲۹۰

پارت ۲۹۱ تا ۲۹۲

پارت ۲۹۳ – ۲۹۴

پارت ۲۹۵ تا ۲۹۸

پارت ۲۹۹ – ۳۰۰

پارت ۳۰۱

پارت ۳۰۲

پارت ۳۰۳ تا ۳۰۴

پارت ۳۰۵

پارت ۳۰۶ تا ۳۰۷

پارت ۳۰۸

پارت ۳۰۹

پارت ۳۱۰

پارت ۳۱۱

پارت ۳۱۲ – ۳۱۳

پارت ۳۱۴

پارت ۳۱۵

پارت ۳۱۶

پارت ۳۱۷

پارت ۳۱۸

پارت ۳۱۹

پارت ۳۲۰

پارت ۳۲۱ تا ۳۲۲

پارت ۳۲۳

پارت ۳۲۴

پارت ۳۲۵

پارت ۳۲۶

پارت ۳۲۷

پارت ۳۲۸

پارت ۳۲۹

پارت ۳۳۰

پارت ۳۳۱

پارت ۳۳۲

پارت ۳۳۳

پارت ۳۳۴

پارت ۳۳۵ تا ۳۳۶

پارت ۳۳۷

پارت ۳۳۸

پارت ۳۳۹

پارت ۳۴۰ – ۳۴۱

پارت ۳۴۲

پارت ۳۴۳ – ۳۴۴

پارت ۳۴۵

پارت ۳۴۶

پارت ۳۴۷

پارت ۳۴۸ – ۳۴۹

پارت ۳۵۰

پارت ۳۵۱

پارت ۳۵۲

پارت ۳۵۳ تا ۳۵۵

پارت ۳۵۶

پارت ۳۵۷

پارت ۳۵۸ تا ۳۶۰

پارت ۳۶۱

پارت ۳۶۲

پارت ۳۶۳

پارت ۳۶۴

پارت ۳۶۵

پارت ۳۶۶

پارت ۳۶۷ تا ۳۷۰

پارت ۳۷۱ – ۳۷۲

پارت ۳۷۳

پارت ۳۷۴ – ۳۷۵

پارت ۳۷۶

پارت ۳۷۷

پارت ۳۷۸ تا ۳۸۰

پارت ۳۸۱ تا ۳۸۴

پارت ۳۸۵ – ۳۸۶

پارت ۳۸۷ – ۳۸۸

پارت ۳۸۹ تا ۳۹۰

پارت ۳۹۱

پارت ۳۹۲

پارت ۳۹۳ تا ۳۹۵

پارت ۳۹۶ تا ۴۰۰

پارت ۴۰۱ – ۴۰۲

پارت ۴۰۳

پارت ۴۰۴

پارت ۴۰۵

پارت ۴۰۶ – ۴۰۷

پارت ۴۰۸

پارت ۴۰۹

پارت ۴۱۰ تا ۴۱۲

پارت ۴۱۳

پارت ۴۱۴

پارت ۴۱۵

پارت ۴۱۶

پارت ۴۱۷

پارت ۴۱۸

پارت ۴۱۹

پارت ۴۲۰

پارت ۴۲۱

پارت ۴۲۲

پارت ۴۲۳

پارت ۴۲۴

پارت ۴۲۵

پارت ۴۲۶ تا  ۴۳۰

پارت ۴۳۱

پارت ۴۳۲

پارت ۴۳۳

پارت ۴۳۴

پارت ۴۳۵

پارت ۴۳۶

پارت ۴۳۷

پارت ۴۳۸

پارت ۴۳۹

پارت ۴۴۰

پارت ۴۴۱

پارت ۴۴۲ تا ۴۴۴

پارت ۴۴۵ تا ۴۴۶

پارت ۴۴۷ تا ۴۴۸

پارت ۴۴۹ – ۴۵۰

پارت ۴۵۱ – ۴۵۲

پارت ۴۵۳

پارت ۴۵۴ – ۴۵۵

پارت ۴۵۶

پارت ۴۵۷ تا ۴۶۰

پارت ۴۶۱ تا ۴۶۳

پارت ۴۶۴ – ۴۶۵

پارت ۴۶۶ تا ۴۷۰

پارت ۴۷۱ تا ۴۷۵

پارت ۴۷۶ تا ۴۸۰

پارت ۴۸۱ تا ۴۸۳

پارت ۴۸۴ – ۴۸۵

پارت ۴۸۶ – ۴۸۷

پارت ۴۸۸

پارت ۴۸۹ – ۴۹۰

پارت ۴۹۱ تا ۴۹۷

پارت ۴۹۸ تا ۵۰۰

پارت ۵۰۱ تا ۵۰۷

پارت ۵۰۸ تا ۵۱۰

پارت ۵۱۱ تا ۵۱۳

پارت ۵۱۴

پارت ۵۱۵

پارت ۵۱۶ تا ۵۱۷

پارت ۵۱۸ تا ۵۱۹

پارت ۵۲۰ تا ۵۲۲

پارت ۵۲۳ تا ۵۲۵

پارت ۵۲۶ تا ۵۲۷

پارت ۵۲۸ تا ۵۳۰

پارت ۵۳۱ تا ۵۳۲

پارت ۵۳۳ تا ۵۳۵

پارت ۵۳۶ – ۵۳۷

پارت ۵۳۸ – ۵۳۹

پارت ۵۴۰ – ۵۴۱

پارت ۵۴۲ – ۵۴۳

پارت ۵۴۴

پارت ۵۴۵

پارت ۵۴۶ –  ۵۴۷

پارت ۵۴۸ – ۵۴۹

پارت ۵۵۰

پارت ۵۵۱ 

پارت ۵۵۲

پارت ۵۵۳

پارت ۵۵۴

پارت ۵۵۵

پارت ۵۵۶ – ۵۵۷

پارت ۵۵۸

پارت ۵۵۹

پارت ۵۶۰

پارت ۵۶۱

پارت ۵۶۲

پارت ۵۶۳

پارت ۵۶۴

پارت ۵۶۵

پارت ۵۶۶

پارت ۵۶۷

پارت ۵۶۸

پارت ۵۶۹

پارت ۵۷۰

پارت ۵۷۱

پارت ۵۷۲

پارت ۵۷۳

پارت ۵۷۴

پارت ۵۷۵

پارت ۵۷۶

پارت ۵۷۷

پارت ۵۷۸

پارت ۵۷۹

پارت ۵۸۰

پارت ۵۸۱

پارت ۵۸۲

پارت ۵۸۳

پارت ۵۸۴ تا ۵۸۵

پارت ۵۸۶

پارت ۵۸۷

پارت ۵۸۸

پارت ۵۸۹ – ۵۹۰

پارت ۵۹۱

پارت ۵۹۲ – ۵۹۳

پارت ۵۹۴

پارت ۵۹۵

پارت ۵۹۶ – ۵۹۷

پارت ۵۹۸

پارت ۵۹۹

پارت ۶۰۰

پارت ۶۰۱

پارت ۶۰۲

پارت ۶۰۳

پارت ۶۰۴

پارت ۶۰۵

پارت ۶۰۶

پارت ۶۰۷

پارت ۶۰۸

پارت ۶۰۹

پارت ۶۱۰

پارت ۶۱۱

پارت ۶۱۲

پارت ۶۱۳

پارت ۶۱۴

پارت ۶۱۵

پارت ۶۱۶

پارت ۶۱۷

پارت ۶۱۸

پارت ۶۱۹

پارت ۶۲۰

این رمان آپدیت میشود.
لطفا از ارسال دیدگاه های تکراری بشدت پرهیز کنید همچنین قبل از ارسال دیدگاه حتما دیدگاه های قبلی را مطالعه کنید دیدگاه های تکراری تایید نخواهند شد.

رمان های مشابه »

جهت دانلود رمان های زیر بر روی اسم آن کلیک کنید:
ارباب خشن و هات من ارباب حریص من دکمه و شلاق نهایت لذت باج گیری در تخت  پکیج رمان های برتر  الهه ای در لباس زیر همسرهات من پادشاه بی رحم خدمتکار هات من انگلیسی کثیف آقای خسیس کوچولوی شیطون عمویم نباش هم خواب انگلیسی من مجموعه رمان های بزرگسال دامینیک وسوسه شیرین خائن ویر مرد قانون مکانیک مربی بانکدار انتقام و آبرو حسابدار زیبا راننده سرویس جذاب من شوگر ددی خانوم باش یکطرفه جمجمه 365 روز دلبر حاجی میلیاردر کثیف همسر قلابی مالک چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ سه دبیرستانی شیطون من مردی که به زانو در آمد هوس پرستان دختر خلافکار شب سرنوشت ساز بدنام ایرانی همسر فراموش شده یونانی رویای آرش ثانیه های کثیف بردگی دکمه و شلاق ۱۹ درجه تا لذت ملکه اتاق بازی قلب سنگی بهشت داغ من رژ لب قرمز تصاحب گر ناله های نیمه شب در آغوش یک قاتل عموی ناتنی من بهشت خیس من کبودی بی گناه و شوالیه پرستار هـات من سوگلی معلم شوهر هـات من تصاحب لیلی گیلاس کدبانوی سفارشی شوفر بَدنام خارجی ملاتونین فرشته شیطانی دختر نسبتا بَد دلبر وحشی مرد رویاها دانشجوی شهـوتی من پسرخاله من
کانال تلگرامی ما عضویت در کانال تلگرامی ما

‫۱۵۵ نظرها

 1. اصلاازرمان هایی که میزارین راضی نیستم چون هربارکه خریدمیکنم پول برداشت میکنن ولی رمانی درکارنیست همشون دزدن

  1. شما کلا سال ۹۹ یک رمان به مبلغ ۱۵ ت خریداری کرده اید که اونم همونجا براتون ارسال شده لطفا دست از تخریب بردارید . موفق باشید.

 2. اوایل رمان خیلی جذاب بود طوری که آدم برای رسیدن پارت ها لحظه شماری می‌کرد
  اما الان هم خیلی داره کش پیدا میکنه هم بی معنی میشه
  اگر میخواید رمان مخاطب های خودش از دست نده زود تر جو رمان تغییر بدید
  ناراحت نشید اما مشخص نیست نویسنده با خودش چند چنده

 3. پس چرا پارت جدید نمیزارید کل این هفته پارت نزاشتید نظراتم که کامنت نمی کنید لااقل یه اطلاع رسانی درست بکنید که تا فلان تاریخ پارت نمی زارین

  1. پارتا اماده بوده ولی نت خراب بوده نشده بارگذاری کنم این بحثی درش نیست وقتی نت خرابه برای همه همینطوره.

 4. درود
  من تازه دارم این رمان رو می خونم بعد یه سوال برام پیش اومد نازی و آراد از مادر خواهر برادرن ؟
  یا آراد بچه کس دیگه ایی
  تورو خدا یکی جواب بده مغزم درد گرفت

   1. شما دو هفته ای یه بار پارت میزارید نه هفته ای دوبار
    بیشتر رمان‌هاتون یا نصفه ول شدن یا کلا حذف شدن
    بعد با ادعا حرف هم می‌زنین؟

   2. ما هفته ای دو بار اپدیت دارم و در این ادعا هم داریم چون منظم هستیم
    ولی این اپدیت ها در زمان فورس ماژور اجرایی نخواهد بود.
    شرایط فورس ماژور را مطالعه بفرمایید.
    باحترام.

   3. پارتا اماده بوده ولی نت خراب بوده نشده بارگذاری کنم این بحثی درش نیست وقتی نت خرابه برای همه همینطوره.

   1. پارتا اماده بوده ولی نت خراب بوده نشده بارگذاری کنم این بحثی درش نیست وقتی نت خرابه برای همه همینطوره.

  1. پس چرا دیروز پارت نزاشتید تازگیا دارید هفته ایی یه پارت میزارید دیروز شنبه بود و شما پارت نزاشتید 😑😑😑

   1. پارتا اماده بوده ولی نت خراب بوده نشده بارگذاری کنم این بحثی درش نیست وقتی نت خرابه برای همه همینطوره.

 5. ی پیام دارم برای نویسنده عزیز
  اوایل رمانت خیلی خوب پیش میرفت اما الان کاملا روی مخ و الکی پیش میره و بنظر میرسه داری تمام تلاشت رو میکنی که چیز های بی اهمیت رو بیشتر کنی و صفحات رو پر کنی
  اینطور که پیش میری خواننده نه تنها جذب نمیشه از رمانت ضده میشه:/

 6. فکر میکنم نزدیک سه سال میشه که این رمان داره اپ میشه و من از همون پارت های اول قلم جذاب این نویسنده رو دنبال کردم هر هرفته منتظر پارت های جدید بودم.. شاید یه سال پیش با مشکلایی که برام پیش اومد به کلی یادم رفت و الان اومده بودم پی دی اف کاملشو دانلود کنم که دیدم هنوز تموم نشده و میخوام به نویسنده بگم الان دیگه رسیدیم به همون نقطه اول رمان و داستان داره جذاب میشه.. و خوشحال میشم این جذاب بودنشو زیاد کش ندین چون صبر نداریم:)

   1. سلام چرا همیشه می‌گین نویسنده رمان نمی‌ده که اپ کنیم ولی هیچکدوم از ماناتون رو درست نمیزارین😐🤝🏻

  1. دقیقا منم میخوام به ایشون بگم که چرا انقدر رمان فضای ناراحت کننده و افسرده کننده داره خب حالا شخصیت نازی یه غلطی کرده دیگه اراد باید به حرفاش گوش میداد حالا فرض بر اینکه برای اینکه داستان جذاب باشه شخصیت مهسا وارد شد خب چرا باید قضیه فقط به نفع اراد باشه خب شخصیت اریا رو هم وارد داستان کنین تا به نازی کمک کنه تا شایداحساسات اراد رو تحریک کنه.همه دارن تو این داستان بهم خیانت میکنن این چه کوفتیه دیگه
   بیچاره شخصیت نازی😐

  1. سلام چندتا دیگه پارت مونده تا تموم بشه؟ الان تا ۴۶۰ گذاشتین
   کاش میشد پارت بیشتری بگذارید تا تموم بشه آخه داستانش خیلی آدم را به خودش جذب می‌کنه ممنون میشم پارت بیشتر بگذارید

 7. کی پارت ۴۴۲ را میزارین
  این چه وضعشه
  خیلی مسخره شده
  دو روز میزارین اونم با تعدار صفحات کم!
  دیگه این رمان جذابیت نداره

   1. کی پارت ۴۳۲ رومیزارید جای حساس رمان هست لطفا سریع تر پارت ها رو بزارید بازم ممنون💜

  1. خیلی دیر پارت گذاری میکنین اینطوری جذابیت رمان کم میشه مخصوصا الان ک کم کم خواننده یک چیز هایی از رمان متوجه شده و قسمت حساس رمان هست
   لطفا سریعا پارت گذاری کنید

 8. سلام وقت بخیر… حالا که زمان پارت گذاری بسیار طول می کشه به طوری که به یک بار در هفته هم میرسه، لطفا مقدار پارت هارو حداقل بیشتر کنید.

 9. رمانتون خیلی خوبه
  فقط چرا انقد دیر دیر پارت میزارین
  چی میشه یکم زود زود پارت بزارین😕
  پووووف بازم ممنون

 10. سلام چند روز یکبار پارت میزارید؟
  خیلی رمان قشنگیه لطفا زودتر پارت ها رو بزارید تا پارت ۳۵۱خوندم بقیش هم اگه میشه زود بزارید
  اگه دیر به دیر بزارید کسایی که میخونن از رمان زده میشن

 11. سلام
  پارت جدید را کی میزارین؟
  من ۳۲۰پارت را تو یه روز خوندم ولی الان میبینم ادامش نیست
  میشه زود تر بزارین؟
  و اینکه این رمان کلا چند تا پارت داره؟
  ممنون‌از شما ادمین عزیز و فعال و نویسنده با ذوق و فعال

 12. سلام
  وقت بخیر
  به کسی که رمانو براتون میفرسته بگید که اینقدر دیر پارت گذاری، جذابیت رمانو کم میکنه و باعث میشه مخاطب ها دیگه پیگیر این رمان نشن…

 13. انقد دیر پارت میزارید ب کل یادم رف رمانو!
  مهسا کی بود؟!
  فامیلشون یا دختر دوست بابایه آراد؟!😂😂😂

   1. بابا خببگو یکم زوتر بدن…اینطوری تمام افرادی که دارن میخونن خسته میشنو رمانتو ول میکنن…

  1. سلام ممنون از رمان قشنگتون
   اگه میتونید رمان پرنسس و کوتوله ها فصل دومش را هم بزارید ممنون از ادمین عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا