دانلود رمان عروس حاج مسلم

با سلام خدمت شما کاربران محترم رمان پلاس در خدمت شما هستیم با رمان عاشقانه و زیبای دیگری با نام ” دانلود رمان عروس حاج مسلم ” امیدواریم مورد پسند قرار گیرد همراه ما باشید.

دانلود رمان عروس حاج مسلم

قسمتی از رمان »

نگاهی به دامن کوتاه عروسم انداختم هی میخواستم نگاهش نکنم نمیتونستم از پاهای سفید و توپرش بگذرم
زنم هیچ وقت اینجوری برام لباس نپوشیده بود… بدجور منو وسوسه میکرد جلوم سینی چایی رو گرفت که خط س*نه ش نمایان شد
در حالی که نگاهم به خط *ینه ش بود چایی برداشتم و اونم با کمی مکث از کنارم رد شد و رفت و کنارم پسرم نشست
هر لحظه بیشتر از قبل حالم خراب میشد البته از وقتی این دختر عروسمون شده بود کلا من هر لحظه اختیارمو از دست میدادم… با اینکه با ازدواجشون مخالف بودم اما کم کم باهاشون راه اومدم
پسرم به بهانه تلفن رفت بیرون از اتاق همین که رفت عروسم دامنشو زد بالاتر میدونستم این کارا رو داره از قصد میکنه
_حاج اقا خوب هستید؟؟

تسبیحمو دور دستم چرخوندم
_ چطور؟
_اخه حس میکنم گرمتون شده!
یعنی انقدر تابلو بودم؟ دستی به پشت گردنم کشیدم : نه من خوبم
لبخند پرمعنی زد : بله کاملا معلومه!
از کاراش حرصم گرفته بودبلند شد طوری که *ورت قرمز رنگشو دیدم ، غیبت پسرم طولانی شده بود نمیدونم چرا نیومد
جلوی من اومد و باز خم شد : چاییتونو چرا نخوردید؟؟
بازم نگاهم به *ینه ی رنگش افتاد نمیدونم چی شد که یهو داغ کردم و دستشو کشیدم جیغ خفیفی کشید


دانلود پارت ۱ با لینک مستقیم

پارت ۲

پارت ۳- ۴

پارت ۵ – ۶

پارت ۷ – ۸

پارت ۹ – ۱۰

پارت ۱۱ – ۱۲

پارت ۱۳ – ۱۴ – ۱۵

پارت ۱۶ – ۱۷

پارت ۱۸ تا ۲۰

پارت ۲۱- ۲۲

پارت ۲۳- ۲۴

پارت ۲۵

پارت ۲۶ تا ۳۰

پارت ۳۱ تا ۳۳

پارت ۳۴ تا ۴۰

پارت ۴۱ تا ۴۴

پارت ۴۵ تا ۴۷

پارت ۴۸ تا ۵۰

پارت ۵۱ تا ۵۲

پارت ۵۳ تا ۵۵

پارت ۵۶ تا ۵۹

پارت ۶۰ – ۶۱

پارت ۶۲ – ۶۴

پارت ۶۵ تا ۶۸

پارت ۶۹ تا ۷۲

پارت ۷۳ تا ۷۵

پارت ۷۶ تا ۸۰

پارت ۸۱ تا ۸۳

پارت ۸۴ – ۸۵

پارت ۸۶ – ۸۷

پارت ۸۸ تا ۹۰

پارت ۹۱

پارت ۹۲ تا ۹۷

پارت ۹۸ تا ۱۰۰

پارت ۱۰۱ تا ۱۰۳

پارت ۱۰۴ تا ۱۰۵

پارت ۱۰۶ – ۱۰۷

پارت ۱۰۸

پارت ۱۰۹

پارت ۱۱۰

پارت ۱۱۱ تا ۱۱۳

پارت ۱۱۴

پارت ۱۱۵

پارت ۱۱۶

پارت ۱۱۷

پارت ۱۱۸

پارت ۱۱۹

پارت ۱۲۰

پارت ۱۲۱

پارت ۱۲۲

پارت ۱۲۳

پارت ۱۲۴

پارت ۱۲۵

پارت ۱۲۶

پارت ۱۲۷

پارت ۱۲۸

پارت ۱۲۹

پارت ۱۳۰

پارت ۱۳۱

پارت ۱۳۲

پارت ۱۳۳

پارت ۱۳۴

پارت ۱۳۵

پارت ۱۳۶

پارت ۱۳۷

پارت ۱۳۸

پارت ۱۳۹

پارت ۱۴۰

پارت ۱۴۱

پارت ۱۴۲ – ۱۴۳

پارت ۱۴۴

پارت ۱۴۵

پارت ۱۴۶

پارت ۱۴۷

پارت ۱۴۸

پارت ۱۴۹

پارت ۱۵۰

پارت ۱۵۱

پارت ۱۵۲

پارت ۱۵۳

پارت ۱۵۴

پارت ۱۵۵

پارت ۱۵۶

پارت ۱۵۷

پارت ۱۵۸

پارت ۱۵۹

پارت ۱۶۰

پارت ۱۶۱

پارت ۱۶۲

پارت ۱۶۳

پارت ۱۶۴

پارت ۱۶۵

پارت ۱۶۶

پارت ۱۶۷

پارت ۱۶۸

پارت ۱۶۹

پارت ۱۷۰

پارت ۱۷۱

پارت ۱۷۲

پارت ۱۷۳

پارت ۱۷۴

پارت ۱۷۵

پارت ۱۷۶

پارت ۱۷۷

پارت ۱۷۸

پارت ۱۷۹

پارت ۱۸۰

پارت ۱۸۱

پارت ۱۸۲

پارت ۱۸۳

پارت ۱۸۴

پارت ۱۸۵

پارت ۱۸۶

پارت ۱۸۷

پارت ۱۸۸

پارت ۱۸۹

پارت ۱۹۰

پارت ۱۹۱ – ۱۹۲

پارت ۱۹۳

پارت ۱۹۴

پارت ۱۹۵

پارت ۱۹۶

پارت ۱۹۷

پارت ۱۹۸

پارت ۱۹۹

پارت ۲۰۰

پارت ۲۰۱

پارت ۲۰۲

پارت ۲۰۳

پارت ۲۰۴

پارت ۲۰۵ – ۲۰۶

پارت ۲۰۷

پارت ۲۰۸

پارت ۲۰۹

پارت ۲۱۰

پارت ۲۱۱

پارت ۲۱۲

پارت ۲۱۳

پارت ۲۱۴

پارت ۲۱۵

پارت ۲۱۶

پارت ۲۱۷

پارت ۲۱۸

پارت ۲۱۹

پارت ۲۲۰

پارت ۲۲۱

پارت ۲۲۲

پارت ۲۲۳

پارت ۲۲۴

پارت ۲۲۵

پارت ۲۲۶

پارت ۲۲۷

پارت ۲۲۸

پارت ۲۲۹

پارت ۲۳۰

پارت ۲۳۱

پارت ۲۳۲

پارت ۲۳۳

پارت ۲۳۴

پارت ۲۳۵

پارت ۲۳۶

پارت ۲۳۷

پارت ۲۳۸

پارت ۲۳۹

پارت ۲۴۰

پارت ۲۴۱

پارت ۲۴۲

پارت ۲۴۳

پارت ۲۴۴

پارت ۲۴۵

پارت ۲۴۶

پارت ۲۴۷

پارت ۲۴۸

پارت ۲۴۹

پارت ۲۵۰

پارت ۲۵۱

پارت ۲۵۲

پارت ۲۵۳

پارت ۲۵۴

پارت ۲۵۵

پارت ۲۵۶

پارت ۲۵۷

پارت ۲۵۸

پارت ۲۵۹

پارت ۲۶۰

پارت ۲۶۱

پارت ۲۶۲

پارت ۲۶۳

پارت ۲۶۴

پارت ۲۶۵

پارت ۲۶۶

پارت ۲۶۷

پارت ۲۶۸

پارت ۲۶۹

پارت ۲۷۰

پارت ۲۷۱

پارت ۲۷۲

پارت ۲۷۳

پارت ۲۷۴

پارت ۲۷۵

پارت ۲۷۶

پارت ۲۷۷

پارت ۲۷۸

پارت ۲۷۹

پارت ۲۸۰

پارت ۲۸۱

پارت ۲۸۲

پارت ۲۸۳

پارت ۲۸۴

پارت ۲۸۵

پارت ۲۸۶

پارت ۲۸۷

پارت ۲۸۸

پارت ۲۸۹

پارت ۲۹۰

پارت۲۹۱

پارت ۲۹۲

پارت ۲۹۳

پارت ۲۹۴

پارت ۲۹۵

پارت ۲۹۶

پارت ۲۹۷

پارت ۲۹۸

پارت ۲۹۹

پارت ۳۰۰ – ۳۰۱

پارت ۳۰۲ – ۳۰۳

پارت ۳۰۴

پارت ۳۰۵

پارت ۳۰۶

پارت ۳۰۷

پارت ۳۰۸

پارت ۳۰۹

پارت ۳۱۰

پارت ۳۱۱

پارت ۳۱۲

پارت ۳۱۳

پارت ۳۱۴ – ۳۱۵

پارت ۳۱۶

پارت ۳۱۷

پارت ۳۱۸

پارت ۳۱۹

پارت ۳۲۰

پارت ۳۲۱

پارت ۳۲۲

پارت ۳۲۳

پارت ۳۲۴

پارت ۳۲۵

پارت ۳۲۶

پارت ۳۲۷

پارت ۳۲۸

این رمان آپدیت میشود.

رمان های پیشنهادی »

جهت دانلود رمان های زیر بر روی اسم آن کلیک کنید:
ارباب خشن و هات من ارباب حریص من دکمه و شلاق نهایت لذت باج گیری در تخت  پکیج رمان های برتر  الهه ای در لباس زیر همسرهات من پادشاه بی رحم خدمتکار هات من انگلیسی کثیف آقای خسیس کوچولوی شیطون عمویم نباش هم خواب انگلیسی من مجموعه رمان های بزرگسال دامینیک وسوسه شیرین خائن ویر مرد قانون مکانیک مربی بانکدار انتقام و آبرو حسابدار زیبا راننده سرویس جذاب من شوگر ددی خانوم باش یکطرفه جمجمه 365 روز دلبر حاجی میلیاردر کثیف همسر قلابی مالک چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ سه دبیرستانی شیطون من مردی که به زانو در آمد هوس پرستان دختر خلافکار شب سرنوشت ساز بدنام ایرانی همسر فراموش شده یونانی رویای آرش ثانیه های کثیف بردگی دکمه و شلاق ۱۹ درجه تا لذت ملکه اتاق بازی قلب سنگی بهشت داغ من رژ لب قرمز تصاحب گر ناله های نیمه شب در آغوش یک قاتل عموی ناتنی من بهشت خیس من کبودی بی گناه و شوالیه پرستار هـات من سوگلی معلم شوهر هـات من تصاحب لیلی گیلاس کدبانوی سفارشی شوفر بَدنام خارجی ملاتونین فرشته شیطانی دختر نسبتا بَد دلبر وحشی مرد رویاها دانشجوی شهـوتی من پسرخاله من
کانال تلگرامی ما عضویت در کانال تلگرامی ما

‫۳ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا